Article thumbnail

Materials for up-conversion

By Martin Kašpar

Abstract

Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem chalkogenidových skel a jejich využitím pro up-konverzi. Dále práce shrnuje možné varianty struktury skel a dopování prvky vzácných zemin. Podrobněji tato rešerše rozebírá konkrétní možnosti dopování erbiem a jeho vliv na fotonovou up-konverzi.This submitted bachelor thesis deals with the study of the chalcogenide glasses a theirs usage for the up-conversion. This work is summarizing the possible variants of the chalcogenide glass structures and their rare-earth doping. It is mainly focused on the Er-doped chalcogenide glasses and the influence of Er on the photon up-conversion.Katedra obecné a anorganické chemiePosluchač seznámil komisi se svojí bakalářskou prací.Dále reagoval na připomínky a zodpověděl otázky členů komise: Upřesněte podmínky stanovení chemické stability u studovaných látek. Jak je definováná energetická účinnost fotovoltaických článků? Jaký je vztah mezi vlnovou délkou a energií. Vysvětlete Vámi použitý pojem rekombinuje a spadne. Vysvětlete Vámi použitý výraz optická mezera. Jak lze experimentálně stanovit koncentraci erbia s koncentrací 1,2 %

Topics: Up-conversion, luminescence, amorphous chalcogenides, rare-earths, up-konverze, luminiscence, amorfní chalkogenidy, vzácné zeminy
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2035
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/61542
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/61... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.