Article thumbnail

Introduction of preference public transport service - trams on the junction of Opavská and 17. listopadu streets in Ostrava city.

By Ondřej Mikulaj

Abstract

Práce je zaměřena na zavedení preference tramvají na křižovatce ulic 17. Listopadu/Opavská v Ostravě. Je provedena analýza provozu na křižovatce a jsou vyjmenovány hlavní nedostatky, které plynou se současného provozu. Součástí navržených změn jsou úpravy v dynamickém řízení křižovatky, tzn. v signálních plánech a fázových skupinách. V práci jsou zhodnoceny výhody a nevýhody, které preference MHD přináší, včetně vyčíslení ekonomických nákladů a přínosů.The work deals with introduction of preference of trams on the junction Opavska and 17. Listopadu Street in Ostrava city. Analysis of transport operations on the junction is performed and the main absences arising from current flow are described. Included of designed amendment are changes in dynamic conduct of junction especially in the signalling plan and the group phase. In the task are evaluated the pros and cons which are related to preference of public transport service including of enumeration economic costs and financial benefits.Katedra technologie a řízení dopravyStudent úspěaně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky zkuaební komise

Topics: trams, public transport service, preference, signalling plans, green wave, congestion, tramvaje, městská hromadná doprava, preference, signální plány, zelená vlna, kongesce
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/61494
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/61... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.