Article thumbnail

Possibility of the outsourcing of basic IT services

By Michaela Motyčková

Abstract

Tato práce bude sloužit firmám jako příručka k outsourcingu základních IT služeb. Čtenářovi vysvětlí jednotlivé druhy outsourcingu a jeho výhody a rizika, aby mohl správně určit, zda je pro daný podnik outsourcing vhodný či ne. Příručka upozorní na činnosti, na které by se nemělo zapomenout před začátkem outsourcingového procesu a pomůže se zorientovat v IT službách, které dnešní trh nabízí. Pomocí praktického příkladu provede čtenáře všemi kroky outsourcingového procesu a přiloženým souborem umožní nahlédnout do rozhodovacího procesu, který vede k výběru nejvhodnějšího poskytovatele vybrané služby.This work is supposed to serve to companies as a handbook for the outsourcing of basic IT services. This study explains particular kinds of the outsourcing as well as its advantages and drawbacks. So that it would be easy for a reader to recognize which company is suitable for outsourcing. This manual underlines important activities that should be done before starting outsourcing process and helps to familiarize with IT services that current market offers. This piece of work shows all the working procedures step by step using a practical example and it enables readers to look into decision-making process which leads to selection of the most proper provider of a selected service.Ústav systémového inženýrství a informatikyStudentka představila komisi výsledky bakalářské práce. Studentka definovala cíl, postup řeaení a prezentovala výstupy své práce.  Na otázky odpovídala pohotově:Vaae firma byla virtuální nebo skutečná? Je součástí vaaí práce příručka, jak máte uvedeno v zadávacím listu? Bude to fungovat stejně pro firmu i pro orgány veřejné správy? Jsou firmy uvedené ve Vaaí práci fiktivní? Co znamená kritérium pravidelnost návatěv a jak jste ho ohodnotila? Na slide 6 v prezentaci máte uvedený postup řeaení - ve druhém bodě máte uvedeno výběr dodavatele a ve třetím bodě máte sepsání poptávky, je to tak správně? Na slide 7 Vaaí prezentace je uvedeno 40 ks počítačů a žádný server - nebylo by vhodné server mít

Topics: outsourcing, IT services, handbook, decision-making process, request for proposal, contracts, IT služby, příručka, rozhodovací proces, poptávka, smlouvy
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/61223
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/61... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.