Article thumbnail

Assessment of activity of budgeting in the chosen enterprise

By Helena Horáková

Abstract

Tato závěrečná práce je věnována problematice činnosti rozpočetnictví v podniku. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části, která je rozdělena do několika tematických kapitol, jsou vysvětleny základní pojmy související s finančním managementem, plánováním, rozpočtováním a kontrolou. Praktická část na ni navazuje a snaží se převést předešlé poznatky do praxe.This final work is devoted to problems of activity of the enterprise budgeting. It is divided into two parts, theoretical part and practical part. The theoretical section contains several chapters in which the basic terms related to financial management, planning, budgeting and control are explained. The practical part follows the theoretical part and it tries to convert the previous knowledge into practice.Ústav podnikové ekonomiky a managementuNázev práce: Posouzení činnosti Rozpočetnictví ve vybraném podnikuCílem práce je zhodnocení práce s rozpočty ve vybraném podniku z hlediska podnikových potřeb a podnikových cílů. Otázka vedoucího práce k obhajobě: Zjiaťovala jste důvody, proč podnik nesestavuje rozpočty režijních nákladů metodou nulového základu

Topics: costs, planning, finance, budgets, control, náklady, plánování, rozpočty, kontrola
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/61172
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/61... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.