Article thumbnail

Evaluation of network based on selected morphometric characteristics of the territory.

By David Němeček

Abstract

Diplomová práce se zabývá vztahem morfometrických charakteristik a síťových analýz. Hlavním cílem je navrhnout vhodný způsob a automatizovat proces ohodnocení dopravní sítě podle morfometrických charakteristik terénu. Na základě vybraných morfometrických parametrů, které ovlivňují časovou dostupnost, bude proces ohodnocení dopravní sítě automatizován v jazyce Python.The diploma thesis deals with the relationship between morphometric characteristics and network analysis. The main objective is creation of a suitable method and automate process of transport network evaluation. On the basic of selected morphometric parameters that affect the availability of time, the evaluation process of transport network will be automated in Python programming language.Ústav systémového inženýrství a informatikyStudent prezentoval výsledky své diplomové práce na téma Ohodnocení sítě na základě vybraných morfometrických charakteristik území. Komise přečetla posudky, položila otázky oponenta a dále položila následující otázky: Jaké typy hasičských vozů byly brány v úvahu? Co znamená pojem křivolakost? Student na otázky odpovídal

Topics: network analysis, evaluation of network, morphometric characteristics, digital terrain model, Python, síťové analýzy, ohodnocení sítě, morfometrické charakteristiky, digitální model reliéfu
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/60927
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/60... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.