Article thumbnail

Effect of using protective devices on reduction of radiation dose for angiographic medical personnel

By David Schuma

Abstract

Ve své bakalářské práci "Vliv využívání ochranných pomůcek na redukci dávky rentgenového záření pro lékařský personál angiografického pracoviště" popisuji účinnost ochranných pomůcek pro redukci dávky rentgenového záření. Moje bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. V části teoretické se věnuji popisu problematiky radiační zátěže pracovníků angiografických pracovišť a její redukci pomocí ochranných pomůcek. V části výzkumné popisuji metodiky jednotlivých měření a analyzuji výsledky vlastních měření.In my bachelor thesis ¨The effect of using protective devices on reduction of radiation dose for angiographic medical personnel¨ I generally describe protective devices on reduction of radiation dose used in medicine. I divided my bachelor thesis into theoretical and practical part. In the theoretical part I discuss problems of radiation dose on angiographic department and their reduce by protective devices. In the practical part I studied in angio room influence of protective devices on radiation dose in practice. I present my results of measurement in this part of work.Katedra informatiky, managementu a radiologieHodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Na straně 20 bakalářské práce citujete, že vlnová délka RTG a gama záření je řádově 10-17 až 10-23 m. Vysvětlete toto tvrzení. 2. V závěru práce uvádíte, že významný vliv na redukci dávky záření má použití ochranného stropního štítu. Upřesněte toto tvrzení. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá

Topics: protective devices, X ray, angiographic department, doses, ochranné pomůcky, rentgenové záření, angiografické pracoviště, dávky
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/60344
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/60... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.