Article thumbnail

Barrierless accessibility of the urban public transport in Kolín

By Jan Hujíček

Abstract

Cílem práce je zanalyzovat nedostatky v bezbariérovosti MHD v Kolín ě a navrhnout a vyhodnotit řešení pro jejich částečné nebo úplné odstranění. V bakalářské práci budou nejprve vymezeny základní aspekty problematiky přepravy osob v MHD z hlediska bariér: tělesně handicapovaní, cizinci (jazyková bariéra), dopravně handicapovaní (s kočárky, doprovázející děti, apod.). Následně bude provedena analýza MHD v Kolíně z hlediska bezbariérovosti. Na základě analýzy bude vyhodnocen stav MHD v Kolín ě a budou navrhnuty změny k odstranění zjištěných nedostatků. Bakalářská práce se bude věnovat těmto okruhům: zastávky MHD, vozidlový park, informační zdroje MHD.Annotation and goal of the bachelor's work: The main goal of this work is to analyze the imperfections of an accessibility of a n urban public transpor t, to propose and to evaluate a solution leading t o a partial or complete removal of these imperfections. In my bachelor's work, first of all I am going to define the basic aspects of the issue of transporting people by an urban public transport in terms of barriers – handicapped, foreigners (language bar rier), transport handicapped (with prams, a c companying children, etc.). Afterwards, I am going to analyze the urban public transport in Kolín in terms of accessibili ty. Pursuant to the analysis, I am going to evaluate a condition of the public transport in Kolín and I will propose changes leading to a removal of found imperfections. Bachelor's work is going to pursue the following topics: urban public transport stops, fleet, web pages of the urban public transport and information sources.Katedra technologie a řízení dopravyStudent úspěaně obhájil bakalářskou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky zkuaební komise

Topics: bezbariérovost, městská hromadná doprava, MHD, Kolín, barrierless, urban public transpor
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/60136
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/60... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.