Article thumbnail

Monitoring the quality of pre-hospital care

By Michal Hofman

Abstract

Předmětem bakalářské práce je sledování kvality přednemocniční neodkladné péče. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodu teoretické části je charakterizována přednemocniční péče a její atributy. Dále je teoretická část zaměřena na kvalitu zdravotní péče a systémy sledování kvality ve zdravotnictví. Výzkumná část je provedena formou kvalitativního výzkumu. V této části je popsána charakteristika konkrétní zdravotnické záchranné služby, ve které byl proveden výzkum. Následuje analýza interních dat a vyhodnocení systémů sledování kvality přednemocniční neodkladné péče v tomto zařízení. Na závěr jsou uvedena doporučení pro zlepšení fungování systémů kvality.The subject of my bachelor thesis is monitoring the quality of pre-hospital emergency care. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the introduction of the theoretical part, the pre-hospital care and its attributes are characterized. Furthermore, the theoretical part is also focused on the quality of health care and the quality of monitoring routines in health care. The research part has been carried out in the form of a quality research. The characteristic of a particular emergency medical service, where the research was conducted, is described in this part. An analysis of internal data follows, as well as a quality assessment of the emergency pre-hospital care. In conclusion, ideas on improving the quality standards are suggested.Katedra ošetřovatelstvíHodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jakým způsobem by bylo možné řešit nadužívání služeb ZZS jako hrozby vycházející ze SWOT analýzy? 2. Jakou vidíte příčinu nedostatku personálu ZZS (A) uvedenou ve slabých stránkách SWOT analýzy? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná

Topics: management kvality, přednemocniční neodkladná péče, zdravotnická záchranná služba, emergency medical service, emergency pre-hospital care, management of quality
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/60083
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/60... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.