Article thumbnail

Tailoring structure and behaviour of multiphase polymeric systems using layered silicates

By Jakub Rotrekl

Abstract

Práce se zabýva studiem optimalizace vlastností nemísitelných a částečně mísitelných polymerních systémů s využitím komplexního působení vrstevnatých nanosilikátů.Ovlivnění dynamického fázového chování a fázové separace indukované síťováním termosetů vede ke změnám v morfologii vícefázových polymerních systémů, vzniku komplexních organicko inorganických struktur a ovlivnění parametrů polymerních komponent. Nanoplniva proto představují důležitý nástroj pro optimalizaci vlastností vícefázových polymerních materiálů.Thesis deals with improvement of immiscible and partially miscible polymer systems by complex effect of inorganic nano-platelets. Affecting both dynamic phase behaviour and phase separation due to crosslinking of thermosetting matrix leads to change in morphology of multiphase materials including organic/inorganic structures accompanied with influencing of component parameters. Nanofiller modification thus represents important tool to tailor materials with unique set of parameters.Ústav chemie a technologie makromolekulárních láte

Topics: fázová separace, vrstevnaté silikáty, vícesložkový polymerní systém, phase separation, layered silicates, multiphase polymeric systems
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/60081
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/60... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.