Article thumbnail

Creating websites for The Interiors Lora company with administrator interface and search system

By Alois Bubeníček

Abstract

Cílem práce je vytvoření webových stránek jejich rozbor, analýza a hodnocení. Webové stránky se budou týkat interiérů. Dalším tématem práce je přehled a popis webových stránek podobného zaměření, jejich zpracování a provedení. Obsahem implementační části je konkrétní aplikace, která kromě běžné prezentace firmy umožní i její správu.The goal of my thesis is a website creation and its analysis and evaluation. The website is going to be about interiors. Another point of my thesis is to summarize and describe similar websites and their structure and implementation. The content of the implementation part is the specific application that allows apart from the standard company presentation allow her administration.Katedra informačních technologiíDle vedoucího bylo zadání práce splněno v plné míře. Vytvořený produkt je plně funkční. Praktická část byla dokončena a otestována. Dle vedoucího je práce na požadované úrovni. Student zodpověděl dotazy a připomínky vedoucího i členů komise. Obhajobu bakalářské práce komise ohodnotila klasifikačním stupněm výborně mínus

Topics: MySQL, PHP, CSS, HTML, FTP, webová prezentace, interiéry, analýza, MySQL, PHP, CSS, HTML, FTP, web sites, interiors, analysis
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/58925
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/58... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.