Article thumbnail

Anna Boleynová v populární fikci

By Iveta Runštuková

Abstract

The subject of this master thesis is Anne Boleyn, Queen of England living in the sixteenth century, and the second wife of King Henry VIII. This thesis deals with the portrayal of Anne Boleyn in the two popular fiction novels, The Lady in the Tower by Jean Plaidy and The Other Boleyn Girl by Philippa Gregory. Firstly, popular fiction is characterised, especially the genre of popular biography which is compared to the genre of authentic biography. Then the attention is focused on the selected aspects of Anne Boleyn's life, such as family background, education, character and beliefs, possible reasons of her fall into disgrace, and her death. This paper presents, analyzes and compares the possibilities of the image of the historical personage in popular literature with the help of so far available historical information.Předmětem této diplomové práce je Anna Boleynová, anglická královna žijící v šestnáctém století a druhá manželka krále Jindřicha VIII. Tato práce se zabývá obrazem Anny Boleynové v románech populární literatury Dáma v Toweru od Jean Plaidy a Králova přízeň od Philippy Gregory. Nejprve je charakterizován žánr populární fikce, především žánr populárních biografií, který je porovnán s žánrem autentických biografií. Pozornost je dále zaměřena na vybrané aspekty života Anny Boleynové, jako například rodina, vzdělání, charakter a názory, možné důvody upadnutí v nemilost a její smrt. Tato práce prezentuje, analyzuje a porovnává možnosti obrazu zmíněné historické postavy v populární literatuře s oporou v dosud dostupných historických údajích.Katedra anglistiky a amerikanistik

Topics: Anne Boleyn, Tudors, sixteenth century, popular fiction, Jean Plaidy, Philippa Gregory, Anna Boleynová, Tudorovci, šestnácté století, populární fikce
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/58917
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/58... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.