Article thumbnail

Industrial application for image processing

By Petr Dostál

Abstract

Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj aplikace systému optické kontroly. Ta má za úkol kontrolu fyzických rozměrů vyráběných těsnicích kroužků. Pro realizaci této aplikace se využívá průmyslové kamery, připojené ke standardnímu počítači pomocí rozhraní gigabit ethernet. Kamera snímá obraz výrobku a na základě nafocených údajů vyhodnocuje základní parametry, jako je např. vnitřní a vnější průměr testovaného objektu. Vypočtené hodnoty se následně ukládají do předem nadefinovaného adresáře s časy a daty jejich snímání a kontroly. V této práci je popsána základní problematika zpracování obrazu a použitého algoritmu, který slouží k vyhodnocování potřebných údajů. Dále je zde zpracována analýza dostupných hardwarových komponent, zhodnocení jejich použití sloužící k následnému vytvoření kontrolního pracoviště. V analýze je uveden rozbor technických parametrů kamery, optimálního průmyslového objektivu a vhodného průmyslového osvětlení.Bachelor work is focused on the development applications of optical inspection system. It has for task, checking physical dimensions of manufactured sealing rings. For implementing are used industrial cameras attached to a standard PC via interface a gigabit ethernet. Camera captures an image of the product and on the basis data created software app evaluates the basic parameters as for example: inner and outer diameter of the test object. The calculated values are subsequently stored in a predefined directories with times and dates their sensing and control. In this work is describing the basic problematics image processing and of the algorithm used, which used to evaluate of the data as needed. Afterwards it is elaborated analysis of available hardware components, the assessment of their use serving to the creation a subsequent a control department. Then there are put all technical camera parameters, industrial of lens and suitable industrial of lighting in the analysis.Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravěUchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci zodpověděl dotazy vedoucího bakalářské práce. V následné rozpravě zodpověděl dotazy členů komise

Topics: strojové vidění, zpracování obrazu, objektivy, kamery, osvětlovače, vyhodnocovací softwary, machine vision, image processing, industrial lens, industrial camera, industrial illuminators, evaluation software
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/58857
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/58... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.