Article thumbnail

The issue of hydroponic cultivation of crops

By Evžen Vokál

Abstract

Bakalářská práce je zaměřena na získání souhrnných poznatků o hydroponii a to především o problematice hydroponického pěstování kulturních rostlin. V této práci jsou shrnuty informace o již zmíněné problematice hydroponického pěstování kulturních rostlin, složení živných roztoků, dalších podmínkách správného hydroponického pěstování kulturních rostlin a samozřejmě laboratorně ověřená příprava živných roztoků společně s vybranými druhy rostlin u kterých se zkoumal jejich přírůstek.Bachelors thesis is focused on acquisition of comprehensive knowledge about hydroponics, mainly about issue of hydroponic cultivation of crops. In this thesis, there is information about already mentioned issue of hydroponic cultivation of crops, composition of nutrient solution, another requirements of right hydroponic cultivation of crops and of course, laboratory verified preparation of nutrient solution together with chosen types of plants which were examined for their growth.Ústav environmentálního a chemického inženýrstvíPosluchač seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděl dotazy členů komise. Výměna živného roztoku za 14 dní, důvod. Smysl bakalářské práce, např. složení živného roztoku, analýzy

Topics: hydroponie, živné roztoky, seramis, hydroponické květníky, hydrogenfosforečnan vápenatý, hydroponics, nutrient solution, hydroponics flowerpot, seramis, calcium hydrogenphosphate
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2014
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/58318
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/58... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.