Article thumbnail

Political Thought in America during the Revolutionary Period as Reflected in Thomas Paine's Common Sense

By Jana Šklíbová

Abstract

Tato bakalářská práce se výhradně zabývá radikální politickou myšlenkou Amerického revolucionáře Thomase Paina v Common Sense v kontextu osvícenských politických teorií. Teoretická část je zaměřena na historické období osvícenství, které je ideově propojeno s Americkou revolucí. Tato část pojednává o důležitosti epistemologického výkladu lidské mysli a jeho propojení s formou vlády se zaměřením na liberální a radikální koncepce této politické filozofie a následný střet těchto koncepcí v Americké revoluci. Analytická část práce rozebírá pamflet Common Sense od Thomase Paina. V tomto oddíle je kladen důraz především na radikální politickou ideu Paina a jeho inovativní literární taktiky v Common Sense.This bachelor thesis primarily deals with the radical political thought formulated by the American revolutionary Thomas Paine in his pamphlet Common Sense in the context of the Enlightenment and the political theories which emerged from it. The first, theoretical, part focuses on the historical period of the Enlightenment which is ideologically interconnected with the American Revolution. This part discusses the importance of the epistemological analysis of the human mind and its link to a form of government with the emphasis on liberal and radical concepts of this political philosophy, and the consequent conflict of these concepts in the American Revolution. The second, analytical, part examines Thomas Paine's pamphlet Common Sense. This part especially stresses Paine's radical political thought and his innovative literary tactics in Common Sense.Katedra anglistiky a amerikanistik

Topics: Common Sense, Paine, Thomas, Osvícenství, Americká revoluce, Locke, John, radikalismus, Common Sense, Paine, Thomas, the Enlightenment, the American Revolution, Locke, John, radicalism
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2014
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/58316
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/58... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.