Article thumbnail

Fatal injuries among children (0-18 years) in the pre-hospital emergency care

By Michal Mašek

Abstract

Bakalářská práce se zabývá smrtelnými úrazy u dětí ve věkovém rozptylu 0- 18 let v přednemocniční neodkladné péči. Teoretická část rozděluje nejčastější typy úrazů u dětí, jejich příčiny, důsledky a prevenci. Dále rozděluje dětské období na několik etap, kdy pro každé věkové období jsou uvedeny specifické úrazy. Výzkumná část práce je rozdělená na dvě části. První část se věnuje nejčastějším smrtelným úrazům u dětí, u nichž zasahovala zdravotnická záchranná služba daného kraje, na základě získaných informací z retrospektivního studia dokumentace. Druhá část výzkumné práce zkoumá pomocí dotazníkové metody, jak subjektivně vnímají pracovníci zdravotnické záchranné služby výjezdy spojené se smrtelným úrazem dítěte. Výsledky jsou znázorněny do tabulek a grafů.The bachelor's thesis deals with children's mortal injuries (accident's) between the age 0-18 in pre-hospital emergency care. The theoretical part introduce the most common types of injuries in children age, their causes, consequences and prevention. This part also divides children's age to several periods, for every age are mention specific injuries. The research part of the bachelor's thesis is divided to two parts. The first one is devoted to most common children's mortal injuries (accident's) where took action the ambulance of the given region on the basis of information obtained from retrospective study of documentation. The second part of the research use the questionnaire method to find out how subjectively workers of ambulance perceive departures related to mortal injury of the children. The outcomes are represented in the tables and graphs.Katedra ošetřovatelstvíHodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Ve výzkumné části bych podotázkami v návaznosti na otázku č. 10 položil dotazy ve skupině zaměstnanců, kteří a / děti mají a b/ děti nemají. / Faktu přítomnosti rodiny u zaměstnanců a nebo nepřítomnosti založneí rodiny může mít podstatný vliv myšlenkový restart./ Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná

Topics: polytrauma, smrt, úrazy, dětská věková kategorie, polytrauma, death, injury, children's age categories
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2014
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/58265
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/58... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.