Article thumbnail

Political Conception of Freedom in the Work of Hannah Arendt

By Petra Blažková

Abstract

Práce pojednává o problematice svobody jakožto politické kategorii v díle Hannah Arendtové. Svoboda je zde předpokladem politického jednání, které se liší od soukromých zájmů. Práce vymezuje pojem svobody vůči tradičnímu psychologickému pojetí a ukazuje důležitost svobody jako stěžejní záležitosti veřejného světa a politicky angažovaného člověka.The thesis interprets an issue of freedom as a political category in the work of Hannah Arendt. The freedom is the prerequisite for political action, which is different from private interests. The thesis defines the concept of freedom to the traditional psychological concept and shows the importance of freedom as a fundamental issue of public world and as an issue of politically engaged man.Katedra filosofiePetra Blažková seznámila komisi s politickým myšlením H. Arendtové a zodpověděla otázky z obou posudků

Topics: Arendtová, Hannah, svoboda, politika, jednání, veřejný prostor, Arendt, Hannah, freedom, politics, action, public space
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2014
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/58250
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/58... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.