Article thumbnail

The fractography of turbocharger shaft

By Aleš Seidel

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá způsoby přeplňování pístových spalovacích motorů a stručnou historií. Jejich konstrukcí, výhodami a nevýhodami. Praktickým úkolem bylo zjistit, proč došlo u turbodmychadla k přerušení jeho hřídele. K tomu bylo nutné provést fraktografii lomu a zjistit zatížení hřídele, což se projevilo jako nejtěžší část celé práce.This bachelor thesis deals with the ways of supercharging internal combustion engines and brief history. Their constructions, advantages and disadvantages. The practical task was to find out why in turbocharger was broken his shaft. To do this it was necessary to do a fractography of fracture and find load of the shaft, which proved to be the hardest part of the whole work.Katedra dopravních prostředků a diagnostikyPři obhajobě student komisi seznámil s bakalářskou prací, ve které řešil problematiku přeplňování spalovacích motorů. Zaměřil se také diagnostikou správné funkce turbodmychadla, aby se zjistila správná funkce plnící tlaku, který může mít úzkou souvislost s rostoucím zatížením hřídele turbodmychdla. Na otázky vedoucího práce i členů komise odpovídal věcně správně

Topics: přeplňování, turbodmychadlo, fraktografie, hřídel, mechanické dmychadlo, overcharging, turbocharger, fractography, shaft, mechanical charter
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2014
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/57985
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/57... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.