Article thumbnail

Transport and care of infectious ill patients in a hospital facility

By Vojtěch Třešňák

Abstract

Práce je věnovaná přehledu závažných infekčních onemocnění a rizikům zacházení se suspektně infekčními pacienty v rámci zdravotnických zařízení a jejich transportu mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Zvláštní důraz je věnován riziku nově objevených vysoce infekčních onemocnění typu SARS, které se stávají novou hrozbou civilizace.The work is devoted to an overview of major infectious diseases and risks of treatment with suspected infected patients in healthcare facilities and their transport between medical facilities. Special emphasis is placed on the newly discovered high-risk infectious diseases such as SARS, which will become a new threat to civilization.Katedra ošetřovatelstvíHodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Zabýval jste se nebo setkal jste se s možností leteckého transportu pacienta s VNN, jaké opatření pro jeho bezpečný transport byste navrhoval? 2. Které zdravotnické pracovníky pokládáte za nejvíce ohrožené v případě výskytu VNN na našem území? 3. Co byste použil jako vhodný rehydratační roztok v nouzových podmínkách? 4. Můžete vysvětlit úrazový test pro detekci Campylobakterů? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobr

Topics: infekce, transport, osobní ochranné prostředky, infekční oddělení, infection, transport, personal protective equipment, Department of Infectious Diseases
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2014
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/57823
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/57... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.