Article thumbnail

The draft concept of e-shop for selling handmade products

By Jan Krmenčík

Abstract

Práce se zaměřuje na otázku legislativního rámce elektronického obchodování a na možné právní formy podnikání v České republice. Zabývá se také analýzou vybraných komerčních řešení e-shopů a distribučních partnerů pro doručování drobných zásilek. V poslední části je shrnuto několik možných scénářů pro výběr právní formy podnikání, komerčního řešení e-shopu a distribučního partnera pro prodej ručně vyráběných výrobků.The work focuses on the question of legislative frame for electronic commerce and the possible types of business entity in the Czech Republic. It also deals with the analysis of selected commercial solutions to e-shops and distribution partners for the delivery of small packages. In the last section, there are summarized several possible scenarios for selection of business entity, commercial e-shop solution and distribution partner for the sale of handmade products.Katedra dopravního managementu, marketingu a logistikyStudent přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. Student v diskuzi zodpověděl otázku ohledně důvodu specifikování prodeje rukodělných výrobků

Topics: řešení e-shopu, distribuční partneři, elektronické obchodování, Česká republika, ručně vyráběné výrobky, e-shop solutions, distribution partners, electronic commerce, Czech Republic, handmade products
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2014
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/57785
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/57... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.