Article thumbnail

Extrinsic pathway of coagulation

By Lenka Dosedělová

Abstract

Koagulační kaskáda se rozděluje na tři části: vnitřní koagulační systém, vnější koagulační systém a společnou cestu koagulace. Nejdůležitějšími faktory vnějšího koagulačního systému jsou tkáňový faktor a faktor VII (prokonvertin). Tato část koagulačního systému přechází ve společnou cestu koagulace, kde se do reakcí zapojují faktory I, II, V, VIII, X, (IX a XIII). Kromě zmíněných faktorů se srážení krve účastní i trombocyty. Vnější koagulační systém a společná cesta koagulace jsou regulovány pomocí antitrombinu III, inhibitoru cesty tkáňového faktoru, proteinu C a proteinu S. Pokud jsou regulační součásti koagulační kaskády porušeny, vznikají onemocnění spojena s nadměrným srážením krveCoagulation cascade can be divided into three parts: the intrinsic coagulation pathway, the extrinsic coagulation pathway, and the common pathway of coagulation. Tissue factor and factor VII (i.e. proconvertin) are the most important factors of the extrinsic coagulation system. This part of coagulation system comes to the common pathway of coagulation where factors I, II, V, VIII, X, (IX and XIII) are engaged in the reaction. In addition to coagulation factors, platelets participate in the blood coagulation too. The extrinsic coagulation pathway and the common pathway of coagulation are regulated by antithrombin III, tissue factor pathway inhibitor and proteins C, and S. If the regulation elements of the coagulation cascade are not in balance, the illnesses linked to the inordinate coagulation will appearKatedra biologických a biochemických věd1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP

Topics: Koagulační systém, koagulační faktory, inhibitory koagulace, koagulační poruchy, Coagulation system, coagulation factors, inhibition of coagulation, coagulation disorders
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2014
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/57571
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/57... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.