Article thumbnail

The role of nurses when determining morphological characteristics of lung cancer

By Zuzana Varjasiová and Katarína Žvachová

Abstract

Nádory pľúc patria v súčasnosti k najčastejším príčinám úmrtia spomedzi všetkých nádorových ochorení vo svete. V diagnostike nádorov pľúc má popredné miesto bronchoskopia. Úloha sestry v manažmente pacienta pri bronchoskopickom vyšetrení spočíva v príprave pacienta na vyšetrenie, v starostlivosti o pacienta počas bronchoskopického výkonu, v asistencii pri odbere a spracovávaní biologického materiálu v starostlivosti o pacienta po bronchoskopickom vyšetrení. Cieľom našej retrospektívnej analýzy bolo posúdiť podiel pacientov s malígnym pľúcnym nádorom spomedzi všetkých vyšetrených pacientov na našom bronchoskopickom pracovisku. Počas sledovaného obdobia sme zisťovali výskyt nádorov pľúc vzhľadom na pohlavie, analyzovali sme podiel jednotlivých histologických typov bronchogenného karcinómu a zisťovali sme súvislosť s fajčením cigariet.Lung tumors are now the leading cause of death among all cancers in the world. The bronchoscopy has a prominent role in diagnosing the lung tumor. The role of nurses in patient management during a bronchoscopy examination consist in preparing the patient for examination, patient care during bronchoscopy examination, in assistance for the collection and processing of biological material. The aim of our retrospective analysis was to assess the proportion of patients with malignant lung tumors among all patients examined by bronchoscopy in our workplace. During the period we investigated the appearance of lung cancer according to gender, we analyzed the contribution of individual histological types of lung cancer and we investigated the association with smoking

Topics: bronchoskopické vyšetrenie, nádory pľúc, starostlivosť o pacienta, asistencia sestry, bronchoscopy examination, lung tumor, patient care, nurse assistance
Publisher: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Year: 2014
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/56659
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/56... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.