Article thumbnail

Perception of customer relationship strengthening tools from a customer's perspective

By Petr Šimek

Abstract

Diplomová práce seznamuje s vývojem koncepce vztahového marketingu a odlišnostmi od transakčního marketingu a uvádí přínosy budování vztahů dodavatele a odběratele na bázi vztahového marketingu. Dále popisuje podmínky a nástroje působící na prohlubování vztahu dodavatele a odběratele a konečně také metody zjišťování vnímání nasazených nástrojů posilování těchto vztahů odběratelem. Praktická část diplomové práce je věnována popisu realizace výzkumu, vyhodnocení získaných informací a jejich interpretaci. Závěry práce jsou zaměřeny na vyhodnocení prospěšnosti jednotlivých nástrojů pro posilování vztahů a vnímání skutečné úrovně těchto nástrojů nasazených dodavatelem Synthesia, a.s., SBU Pigmenty a barviva ve vztahu k odběrateli.This Diploma thesis deals with development of relationship marketing concept and its differences from transactional marketing. The diploma thesis introduces benefits of building relationships between suppliers and customers on a basis of relationship marketing. It reviews conditions and tools with influence of strengthening the relationship between suppliers and customers. It reviews methods of exploring the perception of relationship strengthening tools used by suppliers. Practical part of diploma thesis deals with review of realization the research, its interpretation and evaluation. The beneficial effects of individual relationship strengthening tools are evaluated. The perception of tools used by Synthesia as a supplier of pigments and dyes is then evaluated. The research was executed in a customer of Synthesia.Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmysluDefinujte B2B trh a pohovořte o jeho principech. Co je to rozdělení hustoty pravděpodobnosti a histogram? Jaké typické rozdělení hustoty pravděpodobnosti znáte? Co jsou to momenty rozdělení a jakých bylo využito v diplomové práci? Pro jakou proměnnou se používá pojem rozdělení hustoty pravděpodobnosti? Co je to relativní četnost? Jak ji můžeme interpretovat? Jak vypadá rozdělení četností? Všechny otázky obhajoby byly zodpovězeny

Topics: Řízení vztahů se zákazníky, nástroje posilování vztahů, vztahový marketing, Relationship strengthening tools, relationship marketing, customer relationship management
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2014
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/56441
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/56... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.