Article thumbnail

Corrosion protective efficiencyof organic coatings with a high content of zinc metal

By Dita Procházková

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá náhradou určité části obsahu kovového zinku anorganickými i organickými pigmenty v ochranných organických povlacích. Kovový zinek byl v nátěrovém filmu z části nahrazen vodivými polymery polyanilinem a polypyrrolem, materiály na bázi chalkogenidů GexSe100-x(x = 20, 30 a 40), ZnSe, ZnS a kovovým Mg. U všech pigmentů byly stanoveny fyzikálně-mechanické vlastnosti. Nátěrové hmoty byly hodnoceny z hlediska fyzikálně-mechanických vlastností a z hlediska zrychlených korozních zkoušek (v atmosféře kondenzované vlhkosti, v atmosféře SOa v atmosféře kondenzované vlhkosti s NaCl). Získané výsledky byly zpracovány dostupnými metodami a v páté kapitole byly diskutovány.This thesis pursues a restitution of a certain part of content of metal zinc with inorganic and organic pigments in a protective organic covers. Metal zinc was in a coat film partly substituted with conducting polymers polyaniline and polypyrrole, materials on a basis of chalcogens GexSe100-x(x = 20, 30 a 40), ZnSe, ZnS and metal Mg. There were established physical-mechanical qualities in all pigments. The coat substances were assessed in light of physical-mechanical qualities and in light of quickened corrosive tests (in atmosphere with condensed humidity, in atmosphere with SO2 and in atmosphere with condensed humidity and NaCl). Acquired results were processed by available methods and they were discussed in a fifth chapter.Ústav chemie a technologie makromolekulárních látekDiplomantka přednesla výsledky své diplomové práce a zodpověděla dotazy členů komise

Topics: zinkový prach, objemová koncentrace pigmentu, korozní projevy, korozní odolnost, fyzikálně-mechanická odolnost, PVC, zinc dust, volume concentration of pigment, sings of corrosion, corrosive resistence, physico-mechanical resistence
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2014
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/56388
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/56... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.