Article thumbnail

The preparation and study of properties of starch based hydrogels

By Michaela Horáková

Abstract

Tato práce se zabývá popisem a charakterizací fyzikálně-chemických vlastností škrobů, modifikací škrobů a použitím nativních škrobů při přípravě hydrogelů. Byly připraveny hydrogely na bázi kukuřičného, pšeničného a rýžového škrobu. Byla provedena fosforylace nativního škrobu pomocí fosforečných solí a následné zesítění kyselinou citronovou pro zlepšení jejich fyzikálně-chemických vlastností. U připravených vzorků byly studovány vlastnosti, jako je bobtnavost, rychlost vysychání či obsah fosforu v hydrogelech. Tyto vlastnosti jsou důležité pro jejich potenciální agrochemické využití.This thesis deals with the description and characterization of physico-chemical properties of starch, starch modification and the use of native starches for hydrogels preparation. Hydrogels have been prepared based on maize, wheat and rice starch. Phosphorylation was performed using native starch with phosphate salts and subsequent crosslinking with citric acid to improve their physical-chemical properties. The properties of prepared samples were studied such as swelling capacity, drying speed or phosphorus content in hydrogels. These properties are important for their potential agrochemici use.Katedra anorganické technologieStudentka seznámila komisi se svou diplomovou prací zabývající se přípravou a studiem vlastností hydrogelů na bázi škrobů. Po skončení prezentace výsledků DP byly přečteny posudky vedoucího a oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky vznesené v~oponentském posudku a také na otázky vznesené členy komise. Otázka oponenta se týkala zpracování experimentálních dat, konkrétně se otázka zaměřovala na statistiku vyhodnocení obsahu fosforu. Studentka odpověděla na všechny otázky uspokojivě

Topics: fosforylovaný škrob, síťovaný škrob, hydrogely, bobtnavost, phosphorylated starch, crosslinked starch, hydrogels, swelling capacity
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2014
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/56023
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/56... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.