Article thumbnail

Ecodesign in business innovations

By Pavel Holub

Abstract

Tato práce je zaměřena na inovace, zejména na environmentální inovace. Nejdříve jsou inovace obecně charakterizovány a klasifikovány, následně jsou popsány inovace environmentální a příčiny jejich zavádění. Dále je v tomto projektu vysvětlen pojem ekodesign, jako významný nástroj environmentálních inovací. Poté je popsán postup pro zavedení ekodesignu a jeho možné přínosy pro podnik. Praktická část je zaměřena na aplikaci ekodesignu v jednotlivých etapách životního cyklu výrobku ve specifických podmínkách chemického průmyslu.The thesis is focused on innovations, especially on environmental innovations. Firstly, innovations are generally described and classified and later, the attention is paid to the description of environmental innovations and causes of their implementation are mentioned. Next, ecodesign is defined as an important tool for environmental innovation. Process of implementation of Ecodesign and it´s possible benefits for a company are described. Final, research part is focused on analysis of different possible ways of implementing ecodesign within each life cycle stage of a product in the conditions of a chemical company.Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmysluEkodesign je jedním z významných faktorů při návrhu konečného výrobku. Dokázal byste porovnat chápání ekodesignu v rozvinutých průmyslových zemích a v zemích bývalého socialistického sektoru? V práci se několikrát objevuje úsloví úspora surovin. Jmenujte, prosím, některé metody úspor surovin v souladu s ekodesignem. Dokázal byste uvést konkrétní příklad v chemicko-technologických procesech, jakým způsobem bychom mohli dosáhnout úspory materiálu? Všechny otázky obhajoby byly zodpovězeny

Topics: Inovace, environmentální inovace, environmentální nástroje, ekodesign, chemické podniky, Innovation, enviromental innovation, environmental tools, ecodesign, chemical companies
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2014
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/55955
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/55... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.