Article thumbnail

Monetary policy of cetral banks in times of financial crisis

By Hana Flosová

Abstract

Diplomová práce pojednává o nástrojích a programech monetární politiky, pomocí kterých vybrané centrálních banky (Federální rezervní systém, Evropská centrální banka, Bank of England a Česká národní banka) snižovaly negativní dopady na reálnou ekonomiku během finanční krize 2007 - 2009. Zachycuje příčiny, průběh a následky této krize. Opatření přijatá centrálními bankami za neobvyklých okolností jsou svojí povahou agresivní a bezprecedentní. Nízké úrokové sazby blízké nulové hranici zúžily manévrovací prostor tradiční monetární politiky a daly za vznik nekonvenční měnové politice.This thesis discusses monetary policy tools and programs of selected central banks (Federal Reserve System, European Central Bank, Bank of England and Czech National Bank) during the financial crises from 2007 to 2009 in order to reduce its negative impacts on the real economy. It also captures the causes, course and consequences of this crises. Measures which had been taken under unusual circumstances are aggressive and unprecedented. Low interest rates near zero level pushed away the traditional monetary policy approaches and opened space for unconventional monetary policy.Ústav podnikové ekonomiky a managementuStudentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Cílem práce bylo charakterizovat monetární politiku a provést analýzu měnových opatření vybraných centrálních bank v době finanční krize. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem práce: 1. Existuje ve světě centrální banka, která provedla, v rámci své měnové politiky, devizovou intervenci? Pokud ano, jaké to mělo dopady na ekonomiku daného státu? 2. Co bylo příčinou přelití finanční krize z USA do Eurozóny

Topics: Monetární politika, finanční krize, centrální banky, nekonvenční monetární politika, Monetary policy, financial crisis, central banks, unconventional monetary policy
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2014
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/55783
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/55... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.