Article thumbnail

The Ideal of Female Beauty Through the Eyes of Modern Times

By Veronika Spálenská

Abstract

Bakalářská práce představuje ideál ženské krásy ve svém historickém vývoji od pravěku až po současnost, kdy je tento fenomén značně ovlivněn masovými médii. Přibližuje problematiku tělesného sebepojetí dívek, co a jak jej ovlivňuje a také jeho negativní důsledky. V neposlední řadě pojednává o tom, co všechno jsou ženy schopny pro ideální vzhled podstoupit dietami a cvičením počínaje, plastickými operacemi konče.Cílem výzkumu práce bude zjistit, jakou roli hraje péče o zevnějšek ženy v jejím osobním životě.The Bachelor Thesis presents the development of feminine beauty ideal in historical context from the Primeval Ages to the present when this phenomenon has been considerably affected by mass media. The thesis discusses the issue of young women's self-concept of their own body, what it is affected by and how as well as the negative consequences of such self-concept. Last but not least, it discusses processes that women are willing to undergo to reach ideal appearance from diets and exercising all the way to plastic surgery.The aim of the research is to find out about the role that taking care of physical appearance plays in a woman's life.Katedra věd o výchověStudentka přistoupila k obhajobě řádně připravena. Zodpověděla otázky vedoucího a oponenta a také pružně reagovala na otázky komise. Komise hodnotí obhajobu výborně

Topics: ženy, ideál krásy, kult štíhlého těla, sebepojetí, společnost, média, women, the cult of beauty, body, self-concept, society, media
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2014
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/55685
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/55... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.