Article thumbnail

Subjektiv fattigdom i et velferdssamfunn

By Christine Tokle Martens

Abstract

Dette notatet handler om det å føle seg fattig. Materialet er hentet fra undersøkelsen Barns levekår – betydningen av familiens økonomi for barns hverdag, en landsdekkende og representativ intervjuundersøkelse med barn og deres foreldre som informanter. Familiene i undersøkelsen ble trukket ut på bakgrunn av lav inntekt i 2000. Data ble samlet inn i 2003, 2006 og 2009. I notatets første del søkes det å finne forklaringer på subjektiv fattigdom ved å se på familienes inntekter, forbruksfattigdom, boligfattigdom og sosial fattigdom. Resultatet av undersøkelsen er at det å føle seg fattig har komplekse årsaker, og lar seg ikke forklare av økonomiske forhold alene. I notatets andre del blir det undersøkt hvordan barna i subjektivt fattige familier har det. Det blir funnet at de ofte er i en mer utsatt posisjon enn andre barn

Topics: NOVA
Publisher: Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
Year: 2012
OAI identifier: oai:fagarkivet-hioa.archive.knowledgearc.net:20.500.12199/3402
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/20.500.1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.