Article thumbnail

Lærerstudenten som leser - en undersøkelse av litterære erfaringer hos en gruppe norske og svenske lærerstudenter

By Beret Wicklund, Ann Sylvi Larsen and Gunilla Vikbrant

Abstract

I denne artikkelen presenteres en studie av hvilke litterære erfaringer en gruppe svenske ognorske lærerstudenter har ved inngangen til lærerstudiet. Forfatterne har flere a ̊rs erfaring medlitteraturundervisning i lærerutdanningens norsk- og svenskfag, og i artikkelen problematiseresstudentenes kompetanse innen litteratur og hvilke utfordringer lærerutdanningen sta ̊r overfor. Studiener resultat av et samarbeidsprosjekt mellom lærerutdannere i morsma ̊lsfagene i nordiske land gjennomNorplusprosjektet«Nabospra ̊k i lærerutdanningen». Norplus-prosjektet har som forma ̊l a ̊ fremmespra ̊k- og kulturforsta ̊else, litteraturlesing og undervisningskompetanse blant nordiske lærerstudenter.Samarbeidet har gjort det mulig a ̊ kunne se situasjonen ikke bare i et norsk, men ogsa ̊ i et nordiskperspektiv. En tydelig tendens er at lærerstudenter er mindre aktive lesere jo lavere klassetrinn dekvalifiserer seg for a ̊ undervise pa ̊. De er generelt positive til lesing, og mange leser mye for opplevelse ogavkobling, men da helst krim og internasjonale bestselgere. De har liten erfaring med mer avansertlitteratur og klassikere, og en mer utforskende og reflekterende tilnærming til litteraturen

Publisher: 'Cappelen Damm AS - Cappelen Damm Akademisk'
Year: 2016
OAI identifier: oai:ntnuopen.ntnu.no:11250/2657004
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/11250/2... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.