System of secured actigraph data transfer and processing

Abstract

Nový koncept Health 4.0 přináší myšlenku spojení moderních technologií z oblasti vědy a techniky s výzkumem ve zdravotnictví. Tato práce realizuje v duchu konceptu Health 4.0 systém zabezpečeného přenosu a zpracování dat z aktigrafu GENEActiv. Systém je úspěšně navržen, implementován, otestován a zabezpečen. S pomocí neinvazivní metody monitorování pohybu a teploty subjektu pomocí aktigrafu GENEActiv umožňuje systém bezpečným způsobem přenést, zpracovat a vyhodnotit data o spánkovém okně subjektu pomocí algoritmu strojového učení XGBoost. Navržený systém je v souladu s platným právem České republiky a splňuje zákonné požadavky.The new Health 4.0 concept brings the idea of combining modern technologies from field of science and technology with research in healthcare and medicine. This work realizes a system of secured actigraph data transfer and preprocessing based on the concept of Health 4.0. The system is successfully designed, implemented, tested and secured. With the help of a non-invasive method of monitoring the movement and temperature of the subject using the GENEActiv actigraph allows the system to securely transfer, process and evaluate the subject's sleep data using the machine learning algorithm XGBoost. The proposed system is in accordance with the valid law of the Czech Republic and meets legal requirements.

Similar works

Full text

Digital library of Brno University of TechnologyProvided a free PDF (195.62 KB)

11012/189202oai:dspace.vutbr.cz:11012/189202
Last time updated on June 20, 2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.