Article thumbnail

Навчально-методичний комплекс з дисципліни " Стандартизація продукції"

By Заріна Миколаївна Побережна

Abstract

Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Стандартизація продукції» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін». Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS

Topics: продукція, економіка, стандарт, вартість, управління
Publisher: Національний авіаційний університет
Year: 2020
OAI identifier: oai:er.nau.edu.ua:NAU/41352
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://er.nau.edu.ua/handle/NA... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles