Article thumbnail

Isotooppitutkimukset ja -hoidot Suomessa vuonna 2018 : Terveydenhuollon valvontaraportti

By Sampsa Kaijaluoto and Jukka Liukkonen

Abstract

Säteilyturvakeskus (STUK) on selvittänyt isotooppitutkimuksia ja -hoitoja Suomessa vuonna 2018. Selvityksessä käytettiin tuolloin voimassa ollutta Suomen Kuntaliito ry:n radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden luokittelua. Isotooppitutkimuksia tehtiin 42 411. Niistä 1 196 tehtiin lapsipotilaille ja 699 oli tieteellisiä tutkimuksia. Isotooppihoitojen lukumäärä oli 2 571. Vuonna 2018 isotooppitutkimusten määrä tuhatta asukasta kohden oli 7,7 ja isotooppihoitojen 0,47. Isotooppitutkimusten määrä on kasvanut hiukan vuoteen 2015 verrattuna. Silloin tutkimuksia tehtiin 7,6 tuhatta asukasta kohden. Isotooppihoitojen määrä on kasvanut vuoteen 2015 verrattuna, jolloin niitä annettiin 0,39 tuhatta asukasta kohden. Eri elimille tehdyistä tutkimuksista yleisimpiä olivat kasvainten kuvantaminen 37,3 %, luuston ja pehmytosien tutkimukset 20,5 %, ja verenkiertoelimistön tutkimukset 16,6 %. Vuonna 2015 vastaavat osuudet olivat 30 %, 26 % ja 18 %. Vuonna 2018 isotooppitutkimuksista potilaille aiheutunut kollektiivinen efektiivinen annos oli 216,7 manSv, josta 144,3 manSv aiheutui radioaktiivisten lääkkeiden käytöstä ja 72,4 manSv tietokonetomografiatutkimuksista (TT). Efektiivinen annos kansalaista kohti oli 0,039 mSv, josta radioaktiivisten lääkkeiden osuus oli 0,026 mSv ja TT:n osuus 0,013 mSv. Efektiivinen annos on kasvanut vuoteen 2015 verrattuna, jolloin se oli 0,037 mSv. Radioaktiivisten lääkkeiden käytöstä aiheutunut keskimääräinen efektiivinen annos isotooppitutkimusta kohden oli 3,5 mSv. SPECT-TT- ja PET-TT- tutkimuksissa TT-kuvauksesta aiheutui lisäannosta keskimäärin 1,8 mSv tutkimusta kohti. Radioaktiivisten lääkkeiden aiheuttama keskimääräinen annos on laskenut vuoden 2015 arvosta, joka oli 3,9 mSv. TT-kuvauksen efektiivinen keskimääräinen annos on puolestaan kasvanut aiemmasta vuoden 2015 arvosta, joka oli 1,1 mSv. Kokonaisuudessaan isotooppitutkimusten aiheuttama kollektiivinen efektiivinen annos on kasvanut noin kahdeksan prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2018. Kasvua on TT-kuvausten osalta, mutta radioaktiivisten lääkkeiden aiheuttama kollektiivinen efektiivinen annos on pienentynyt. Isotooppitutkimuksista aiheutuneet annokset on laskettu aikuisille tehtyjen tutkimusten perusteella

Topics: isotooppitutkimukset, isotooppihoidot, radioaktiiviset lääkkeet, tietokonetomografia, kollektiivinen annos, efektiivinen annos
Publisher: 'Helsinki Law Review'
Year: 2020
OAI identifier: oai:www.julkari.fi:10024/139991
Provided by: Julkari

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles