oaioai:www.theseus.fi:10024/339436

Kartläggning av rörelsekontrollstörning i ländryggen inom den schweiziska innebandyföreningen UHC Alligator Malans

Abstract

Under en 30 dagars period har hela 48% kvinnor och 44% män upplevt ryggsmärta. Ryggsmärta förekommer även mera än förväntat hos barn och unga. Hela 85% av ryggsmärtan klassas som ospecifik ryggsmärta. Den delas upp i mekanisk och icke mekanisk ryggsmärta. Mekanisk smärta är betydligt vanligare än icke mekanisk smärta. Rörelsekontrollstörning klassas som mekanisk ryggsmärta. Ryggsmärta och rörelsekontrollstörning är heller inte ovanliga inom idrotten. Till och med 44% av innebandyjuniorerna som deltog i en studie har haft ryggsmärta under år 2018. Svag kontroll i bålen kan utsätta idrottaren för idrottsrelaterade skador i ryggen och i hela kinetiska kedjan. De vanligaste skadorna inom innebandy är knä-, vrist-, och ryggskador. Detta examensarbete är ett beställningsarbete av den schweiziska innebandyföreningen, UHC Alligator Malans. I denna kvantitativa studie deltar NLA representationslaget, U21- samt U18 pojklagen. Skadeförekomsten i lagen har ökat under pågående säsong. Dessutom har ryggsmärta varit ett problem under flera säsonger. Därför är en kartläggning av situationen aktuell. Arbetets huvudsakliga syfte är att kartlägga förekomsten av rörelsekontrollstörning i ländryggen. Dessutom kommer en profilering av spelarnas träningsvanor och skadebakgrund att göras. Arbetets forskningsfrågor är: 1.”Förekommer rörelsekontrollstörning i ländryggen och i så fall i vilken utsträckning, hos spelare i NLA-, U21- och U18 innebandylagen?” 2. ”Tränar spelarna något annat än den grenspecifika träningen och vilken typ av träning är det i så fall frågan om?” 3. ”Hur ser spelarnas skadebakgrund ut?”. Hannu Luomajokis testbatteri för rörelsekontrollstörning i ländryggen används i arbetet. Profileringen av träningsvanorna och skadebakgrunden görs med hjälp av en enkät. 51 spelare deltar i studien. Resultatet visar att 50 spelare har kontrollstörning i ländryggen. Medelpoängvärdet i lagen är 4,11 poäng av 6 poäng. Hela 49% av spelarna har haft ryggsmärta under de två senaste åren. Vristskada är den vanligaste skadan i dessa lag. Endast 61% av spelarna tränar något annat än den grenspecifika träningen. För NLA- och U21 spelarna är styrketräning den vanligaste träningsformen. Uthållighetsträning, koordination samt stabiliserande övningar är de vanligaste träningsformerna för U18 spelarna. För att kunna generalisera resultaten behövs större urval och fortsatt forskning inom ämnet

Similar works

Full text

thumbnail-image
oaioai:www.theseus.fi:10024/339436Last time updated on 5/25/2020

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.