oaioai:www.theseus.fi:10024/339297

Selvitys led-valojen tuoteperheen testauksen tehostamistoimenpiteistä

Abstract

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Elektroval Oy. Työssä käsiteltävä tuote on erään led- loisteputkivalmistajan tuote, joihin yritys valmistaa pintaladottuja led-piirilevyjä. Opinnäytetyö käsittelee Led-tuoteperheen testaustoimenpiteiden tehostamisen suunnittelua. Tuotteet testataan tällä hetkellä manuaalisesti ja niiden toimivuus tarkastetaan silmämääräisesti SMT operaattorin toimesta. Työn tarkoituksena oli tutkia erilaisia tehostamistoimenpiteitä led-tuoteperheen testausvaiheeseen. Opinnäytetyössä käydään läpi elektroniikkateollisuuden käyttämiä testaus- ja tarkastusmenetelmiä sekä tuotantotestausta yleisesti. Laitteen mekaniikan suunnittelussa käytettiin SolidWorks-ohjelmistoa. Mekaniikan suunnittelussa käytettiin hyväksi systemaattisen koneensuunnittelun metodeja, kuten toleranssianalyysiä ja vaatimuslistaa. Suunnittelun tuloksena saatiin kriteerien mukainen testauslaitteen prototyyppi, joka on helppokäyttöinen ja edullinen valmistaa. Testauslaitteesta tehtiin valmistuskuvat, joiden perusteella valmistettiin prototyyppi laitteesta

Similar works

Full text

thumbnail-image
oaioai:www.theseus.fi:10024/339297Last time updated on 5/25/2020

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.