oaioai:minerva.usc.es:10347/19398

Description of the Legal Framework and some Ideas Concerning Fisheries Control and Inspection in the European Union after the Reform of the Common Fisheries Policy

Abstract

Texto dispoñible en galego e españolO autor considera que unha aplicación rigorosa da Política Común das Pescas (PCP) é un prerrequisito para o éxito das orientacións en materia de xestión e conservación dos recursos pesqueiros. Nese contexto, analiza os cambios principais que caracterizan a reforma da PCP, repasa os obxectivos da Comisión Europea en materia de control e inspección para asegurar o cumprimento da normativa comunitaria en materia de pesca, e describe o proceso de reforzamento e harmonización do control e da aplicación práctica das medidas de conservación dos recursos que culminou na proposta da Comisión Europea para a creación dunha Axencia de Control de PescaEl autor considera que una aplicación rigurosa de la Política Común de Pesca (PCP) es un prerrequisito para el éxito de las orientaciones en materia de gestión y conservación de los recursos pesqueros. En ese contexto, analiza los cambios principales que caracterizan la reforma de la PCP, repasa los objetivos de la Comisión Europea en materia de control e inspección para asegurar el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de pesca, y describe el proceso de reforzamiento y armonización del control y de la aplicación práctica de las medidas de conservación de los recursos que ha culminado en la propuesta de la Comisión Europea para la creación de una Agencia de Control de la PescaThe author considers that a rigorous application of the rules of the Common Fisheries Policy (PCP) is a prerequisite for the success of the fisheries resources conservation policy. In this context analyses the main changes characterising the Reform of the PCP, sum up the European Commission objectives an priorities concerning control and inspection issues ensuring compliance of the Community fishery rules and describes the process conducting to strengthen and harmonising control and enforcement and the practical implementation of the management measures in place to protect fishery resources and how this process conduct to the creation o Fisheries Control AgencyS

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repositorio Institucional da Universidade de Santiago de Compostela

Provided a free PDF
oaioai:minerva.usc.es:10347/19398Last time updated on 5/16/2020View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.