oaioai:edit.elte.hu:10831/47167

A szarvasi és öcsödi gyerekek nyelvi fejlettségének összehasonlítása a társadalmi helyzetük tükrében

Abstract

A család és az oktatási, nevelési intézmény szocioökonómiai státusza, társadalmi helyzete, tehát a környezet hogyan befolyásolja a nyelvi fejlődést, milyen eltérések tapasztalhatóak a nyelvi képességek fejlettségében. A téma szociológiai megközelítésén kívül a sajátos nyelvi szocializáció jelensége, a hátrányos helyzet hatása és a roma kisebbség helyzetének bemutatása

Similar works

Full text

thumbnail-image

ELTE Digital Institutional Repository (EDIT)

Provided original full text link
oaioai:edit.elte.hu:10831/47167Last time updated on 5/14/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.