Article thumbnail

Pendlerplan og pendlerkontor i Hillerød

By Henrik Grell and Ole Stilling

Abstract

Hillerød kommune igangsatte i 1997 et pilotprojekt med at udarbejde en pendlerplan for en virksomhed for at finde alternative løsningsforslag til at reducere trafikkens miljøbelastning. En pendlerplan skal her forstås som en plan, der opstiller og gennemfører initiativer, der kan gøre pendlingen til virksomhe-den mere miljøvenlig. Projektet blev støttet af Miljøministeriets Bytrafikprojekt. Som led i projektet blev gennemført en spørgeskemaanalyse af de ansattes pendling og de ansatte blev involveret via workshops, supplerende interviews og løbende formidling. Projektet har opstillet et sam-let forslag til en pendlerplan i et samarbejde mellem Hillerød kommune, virksomheden (ATP), HT, DSB S-tog, Banestyrelsen, Privatbanerne i Hillerød samt Hillerød Erhvervsråd. Desuden indgår en evaluering af projektet og opstilling af anbefalinger for at arbejde med pendlerplaner. Hillerød Kommune har udvidet idéen og oprettet et pendlerkontor, som skal bistå andre virksomheder med at udarbejde tilsvarende pendlerplaner. Kontoret vil yde bistand og værktøjer til virksomhederne og være opsøgende i forhold til virksomhederne. &nbsp

Topics: commuter plan, environmental impact, information, evaluation, mobility management, Danmark
Publisher: Aalborg Universitet, Sektionen for Veje, Trafik og Transport
Year: 1998
DOI identifier: 10.5278/ojs.td.v5i1.4171
OAI identifier: oai:dk.aau.aub.ojs:article/4171
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://journals.aau.dk/index.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.