Article thumbnail
Location of Repository

Оценка качества жизни пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса

By Elena Bivol

Abstract

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Potrivit datelor din literatura de specialitate, evaluarea calităţii vieţii în insuficienţa cardiacă a devenit un instrument relevant pentru definirea prognosticului bolii şi a eficienţei intervenţiei terapeutice. Scopul studiului realizat a fost evaluarea calităţii vieţii la pacienţii cu insuficienţă cardiacă cu fracţie de ejecţie scăzută. Am examinat 146 de pacienţi cu insuficienţă cardiacă, cu fracţia de ejecţie <50%, distribuiţi în trei grupuri în funcţie de clasa funcţională (CF) NYHA. Calitatea vieţii a fost apreciată conform chestionarului de forma scurtă cu 36 de întrebări – Short Form-36 (SF-36). În studiul nostru, exceptând scorul sănătăţii mentale, toate celelalte şapte scoruri au fost mai scăzute în grupul pacienţilor cu insuficienţă cardiacă avansată. Este de remarcat că scorul SF-36 pentru pacienţii cu IC CF IV NYHA a fost cert mai mic comparativ cu pacienţii cu IC CF II NYHA, ilustrând o calitate a vieţii mai joasă. Calitatea vieţii este afectată la toţi bolnavii cu insuficienţă cardiacă şi este influenţată preponderent de gradul afectării cardiovasculare. According to literature data, the quality of life assessment in heart failure has become a valuable tool in defining the prognosis and therapeutic. The purpose of the study was to evaluate the quality of life in heart failure patients with reduced ejection fraction. We examined 146 heart failure patients, with an ejection fraction <50%, distributed into 3 groups depending on NYHA functional class. Quality of life assessed through the MOS SF 36-Medical Outcome Study-Short Form 36 instrument. In our study, excepting the mental health score, all seven other scores were lower for the group of patients with advanced heart failure. SF-36 score for heart failure patients FC IV NYHA was certainly lower compared to patients with FC II NYHA, suggesting lower quality of life. The quality of life is reduced in all heart failure patients and predominantly, is influenced by the degree of cardiovascular damage. Согласно литературе, оценка качества жизни при сердечной недостаточности стала важным инструментом в определении прогноза болезни и эффективности терапевтического вмешательства. Целью исследования было оценить качество жизни пациентов с сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса. Мы исследовали 146 пациентов с сердечной недостаточностью с фракцией выброса <50%. Пациенты были распределены на 3 группы в соответствии с функциональным классом NYHA (ФК). Для определения качества жизни была использована краткая анкета –MOS SF-36. В нашем исследовании, за исключениемоценки психического здоровья, все другие параметры были ниже для группы пациентов с прогрессирующей сердечной недостаточностью. Следует отметить, что оценка SF-36 у пациентов с ХСН ФК IV NYHA была, безусловно, ниже по сравнению с больными с ХСН ФК II NYHA, что иллюстрирует более низкое качество жизни. Качество жизни поражается у всех пациентов с сердечной недостаточностью и в основном зависит от степени сердечнососудистого повреждени

Topics: quality of life, heart failure
Publisher: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Year: 2018
OAI identifier: oai:repository.usmf.md:123456789/1266
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://irms.library.usmf.md:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.