Article thumbnail

"vann og kan og mann" En sosiolingvistisk studie av nn-variabelen og andre språktrekk blant ungdommer i Narvik

By Randi Neteland

Abstract

Denne masteroppgaven er en sosiolingvistisk studie av språklig variasjon i fire ungdomsgrupper i Narvik. Studien er basert på intervjuer med seksten 17-åringer fra tre ulike studieretninger (og skoler) i byen. Arbeidet er det første studiet av talemålet i Narvik. Det ble derfor også opprettet en referansegruppe bestående av seks 80-åringer, slik at ungdommenes språkbruk kunne sammenliknes med et estimat av en tidligere språknorm

Topics: Sosiolingvistikk, Lingvistikk, Frekvens, Dialekt, Språk, Talemål, Narvik, Ungdomsspråk, Ungdomsgrupper, Nettverk, Nordnorsk, Nordland
Publisher: The University of Bergen
Year: 2009
OAI identifier: oai:bora.uib.no:1956/3512

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.