Article thumbnail

Rekkverk : normaler [Håndbok 231]

By Vegdirektoratet

Abstract

Rekkverksnormalen inneholder generelle retningslinjer for valg og oppsetting av rekkverk. Den omhandler alt fra vegrekkverk, brurekkverk, støtputer og overganger mellom disse til faste sidehindre, samt rekkverk for gående

Topics: Vegnormaler, Støtputer, Rekkverk, Bruer, Veger, Tester
Publisher: Statens vegvesen
Year: 2003
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/189918

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.