Article thumbnail

En analyse av konkurransesituasjonen i den norske mobilsektoren : skaper asymmetrisk regulering økt velferd?

By Eivind Skaar Briseid

Abstract

Før 1993 var det statseide selskapet Televerket eneste tilbyder av mobile teletjenester i Norge. Dette året etablerte imidlertid NetCom et mobilnettverk som tok opp konkurransen. Året etter ble Televerket i likhet med mange andre statseide selskap omgjort til aksjeselskap, en eieform som åpnet for forretningsmessig drift. Denne liberaliseringen av den norske telesektoren satte økt fokus på inntjening og kostnadseffektivitet. En konsekvens av denne liberaliseringen var økt konkurranse. Gjennom hele 90-tallet var det bare Telenor og NetCom som var tilbydere i den norske mobilsektoren. I 2003 etablerte Teletopia (senere MTU) et mobilnettverk som bare hadde dekning i Oslo-området. Videre ble det åpnet for at mobiltilbydere som ikke eide egne mobilnettverk (såkalte MVNO-aktører), kunne leie plass på Telenor eller NetCom sine mobilnettverk. Dette førte til at et stort antall MVNO-aktører etablerte seg i det norske markedet, og konkurransen i sluttbrukermarkedet økte. I 2007 etablerte Network Norway det fjerde norske mobilnettverket med dekning i de store norske byene. 15 år etter at NetCom brøt monopolet til Televerket er det fortsatt bare to landsdekkende mobilnettverk i Norge. Post- og teletilsynet, som regulerer den norske mobilsektoren, har lenge jobbet med å få etablert et tredje landsdekkende mobilnettverk som kan ta opp konkurransen med Telenor og NetCom. Det har de gjort ved å regulere mobiltilbyderne asymmetrisk, slik at aktørene med sterkest markedsstilling får de dårligste reguleringsbetingelsene. Fordelen med en slik reguleringspolitikk er at den på kort sikt stimulerer konkurransen slik at sluttbrukerprisene reduseres. På lang sikt kan en slik regulering legge til rette for bærekraftig konkurranse. Ulempen med en slik politikk er blant annet at det hemmer de etablerte mobiltilbydernes næringsutvikling og innovasjon. I tillegg kan det også øke sluttbrukerprisen til de etablerte aktørene. I 2008 ble det dannet et nytt selskap, Mobil Norway, som har som mål å få etablert et nytt landsdekkende mobilnettverk i Norge. Spørsmålet er nå hvordan Post- og teletilsynet bør regulere forholdet mellom de ulike aktørene med tanke på å legge til rette for en bærekraftig og samfunnsøkonomisk forsvarlig konkurransesituasjon. Et av virkemidlene Post- og teletilsynet kan bruke for å tilrettelegge for en slik situasjon er asymmetrisk regulering. Hvorvidt en asymmetrisk reguleringspolitikk er optimalt i forhold til den samfunnsøkomiske velferden er temaet for denne oppgaven

Year: 2008
OAI identifier: oai:www.duo.uio.no:10852/17555

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.