Article thumbnail

Meglerhusene på Oslo børs : analytikeres informasjonsmiljø og egenskaper ved analytikeres resultatestimater

By Marius Aabø

Abstract

Denne utredningen tar for seg analytikeres rolle som informasjonsformidlere i markedet og egenskaper ved analytikeres resultatestimater på selskaper ved Oslo Børs i perioden fra 1997 til 2004. Utredningen gir et teoretisk rasjonale for analytikere gjennom diskusjon av markedseffisiens, verdsettelsesmodeller og behovet for et objektivt måltall. Videre belyser utredningen teori rundt egenskaper ved analytikerestimat, og fremmer hypoteser i forhold til estimatenes nøyaktighet, skjevhet og effisiens. Hypotesene testes empirisk, og de viktigste resultatene viser at analytikere er mer nøyaktige enn tidsseriemodeller, at treffsikkerheten er høyere for selskaper som forventes å gjøre det bra, at analytikere er mer positive til teknologiselskaper og selskaper som meglerhuset deres har forretningsforhold til, og at analytikere er ineffisiente ved at de overreagerer på tidligere resultatutvikling og ikke inkluderer all tilgjengelig informasjon i sine estimater

Publisher: 'SNF Swedish Nutrition Foundation'
Year: 2006
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/165141
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/16... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.