Article thumbnail

Vipping, Eurokode 3 mot forenklet metode uten standard

By Tor Gunnar Idsøe

Abstract

Denne oppgaven omhandler stabilitetsproblemet vipping. Regelverket til Eurokode 3 er relativt komplisert, og det er derfor ønskelig med en enklere beregningsmetode for påvisning om vipping er et problem. Målsettingen til denne oppgaven har vært å sammenligne en eksisterende forenklet metode mot Eurokode 3, for deretter å vurdere muligheten for å forbedre den mot standarden. Slike forenklede beregningsmetoder kan være til stor hjelp for ingeniører, og Institutt for Matematiske realfag og Teknologi (IMT) ved NMBU har ytret et ønske om å øke kunnskapen om dette temaet. Arbeidet startet med en gjennomgang av grunnlagsteori som var basert på litteraturstudier av lærebøker og standarder. Deretter ble det gjennomført en sammenliknende dataanalyse av utvalgte caser i Microsoft Excel, hvor også regresjonsanalyse ble gjort. Det foreligger en rekke utdypende kilder vedrørende temaet vipping, for leser anbefales boken til Per. Kr. Larsen ”Dimensjonering av stålkonstruksjoner”. For en enklere og mer praktisk tilnærming anbefales boken til Torstein Höglund ”Stabilitet för balkar och stängar”. Det ble deretter håndberegnet 5 utvalgte caser. Håndberegningene ble utført med bjelkeprofilet IPE360 og materialet S355. Casene er valgt på bakgrunn av det undertegnede anser som generelle belastningstilfeller. En lastfaktor på 1,5 og en materialfaktor på 1,05 anvendes for Eurokode 3 mot en sikkerhetsfaktor på 2,0 ved forenklet metode. I analysen ble casene testet mot et større antall bjelkelengder samt tverrsnittsprofilene IPE300, IPE360 og IPE400. Analysen viser at det er store avvik mellom forenklet metode og Eurokode 3. Resultatet ved forenklet metode varierer avhengig av lengden, bjelkeprofil og påfølgende slankhet, noe som igjen gir betydelige utslag ved ulike knekklengder. Det er dermed nødvendig med en rekke korreksjonsfaktorer for at forenklet metode skal være mer i tråd med Eurokode 3. I denne oppgaven er det dermed gitt forslag til 12 nye korreksjonsfaktorer. De nye korreksjonsfaktorer fører til en klar forbedring, hvor differansen fra Eurokode 3 er på 0,5% - 10% for case 1,2 og 3, og 0,5% - 30% for case 4

Topics: VDP::Teknologi: 500, Lateral torsional buckling, Vipping
Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
Year: 2014
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/221667

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.