Article thumbnail

Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 1: Kvalitetsreformen møter virkeligheten

By Svein Michelsen and Per Olaf Aamodt

Abstract

Da Kvalitetsreformen ble iverksatt, ble det samtidig vedtatt å gjennomføre en evaluering av den. Norges forskningsråd ga oppdraget med evalueringen til Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen og NIFU STEP som et samarbeidsprosjekt. Evalueringen har pågått siden 2003 og ble ferdigstilt ved årsskiftet 2006-07

Topics: Kvalitet, Reformer, Organisering, Høyere utdanning
Publisher: NIFU STEP
Year: 2006
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/279221

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.