Νέα γενιά πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση των πλοίων ασφάλεια και ανθρώπινη διάσταση

Abstract

Μέσα στον κόσμο της ναυτιλίας, η λέξη εξέλιξη είχε μείνει πίσω σε έναν κλάδο που η παγκόσμια μεταφορά που κάνει αγγίζει αριθμούς που άλλοι κλάδοι θα ζητούσαν διακαώς να έχουν, κλάδοι που είναι πιο εξελιγμένοι και δεν στέκονται πίσω στην μηχανή του τεχνολογικού χρόνου. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ, καθώς όπως γνωρίζουμε η πληροφορία σήμερα ταξιδεύει πιο γρήγορα από όσο χρόνο χρειάζεται να ανοιγοκλείσεις το μάτι, άρα το να μην την εκμεταλλεύεσαι σε κάνει ευάλωτο στο να βρεθείς πίσω και να χαθείς από τους πιο εξελιγμένους τεχνολογικά. Αν σκεφτεί κανείς, από την ιστορία ακόμα μαθαίνουμε πως οι πολιτισμοί που ήταν κατώτεροι τεχνολογικά (οπλικά), χάθηκαν από τους πιο προηγμένους. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις καθώς αυτές που θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να αφομοιώσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων θα μείνουν αναλλοίωτες στον χρόνο δεχόμενοι μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη. Όπως είναι γνωστό, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την προσαρμογή στις εξελίξεις και να προσαρμόζεσαι είναι το να διακατέχεις δυναμικές ικανότητες που θα σε βοηθήσουν στην προσαρμογή των τεχνολογιών. Σήμερα, χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα αυτοματοποίησης με το μέλλον να εμφανίζεται ακόμα πιο ελπιδοφόρο και την έννοια ασφάλεια να φαντάζει ως γνώμονας στην υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών. Ένας άλλος παράγοντας είναι ο άνθρωπος και το κοινωνικό ερώτημα «Τι θα απογίνουν οι ναυτικοί κατά την αυτονομία?». Θα κάνουμε ένα ταξίδι μέσα από τις έννοιες, τα συστήματα καταλήγοντας στην απάντηση του ερωτήματος, έχοντας πάντα κατά νου ότι η τεχνολογία εξελίσσεται, επομένως το ίδιο και τα ερωτήματα

Similar works

Full text

thumbnail-image

Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Αιγαίου

Full text is not available
oaioai:hellanicus.lib.aeg...Last time updated on 4/19/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.