Ανάλυση και σχεδίαση συστήματος διαχείρισης παραδοσιακών ενδυμασιών της Ηπείρου, απο το Λαογραφικό Μουσείο "Κώστας Φρόντζος" (Ιωάννινα)

Abstract

Η εργασία αφορά τη δημιουργίας μοιάς βάσης δεδομένων παραδοσικών ενδυμασιών, του Λαοιγραφικού Μουσείου "Κώστας Φρόντζος" που βρίσκεται στα Ιωάννινα.The text involves the creation of similar database Traditional costumes of Laoigrafikou Museum "Kostas Frontzos" located in Ioannina

Similar works

Full text

thumbnail-image

Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Αιγαίου

Full text is not available
oaioai:hellanicus.lib.aeg...Last time updated on 4/19/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.