Article thumbnail

Intersection of highways No II/448 a II/449 by Drahanovice

By Filip Stejskal

Abstract

Bakalářská práce se zabývá úpravou křižovatky silnic II/448 a II/449 v Drahanovicích. Jedná se o neřízenou, průsečnou křižovatku, kde není dodržena psychologická jistota řidiče. Cílem bakalářské práce je zvýšení bezpečnosti provozu na křižovatce. Z tohoto důvodu je navržena úprava na křižovatku okružní. Práce obsahuje také úpravu komunikace pro pěší.This thesis deals with a modification of intersections of roads No. II/448 and II/449 in Drahanovice. The current situation is a 4-way intersection and there is an issue of the driver’s uncertainty whether he is on a main road or a side road. Therefore a modification to a roundabout instead of the existing intersection is designed. The thesis also includes a proposal for pedestrian communication.

Topics: průsečná křižovatka, okružní křižovatka, nehodovost, silnice II/448 a II/449, 4-way intersection, roundabout intersection, accident rate, highways No II/448 and II/449
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Year: 2015
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/42508

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.