Article thumbnail

Superior detached house

By Aleš Marek

Abstract

Dům je situován do skutečného terénu v Brněnských Pisárkách na ulici Vinařská. Objekt je obdélníkového půdorysu s plochou střechou zapuštěný do svažitého terénu. Abych docílil moderního výrazu budovy, aplikoval jsem na objekt prosklenou rohovou stěnu. Dalším výrazným prvkem je arkýř, který zároveň slouží jako stínění pro prosklenou stěnu. Barva objektu je bílá s kombinací šedé.The house is situated in the real terrain in Brno Pisárky on Vinařská street. The building is rectangular in shape with flat roofed embedded into the sloping terrain. To accomplish this modern expression of the building, I applied to the object glass corner wall. Another notable element is the oriel, which also serves as a shield for the glass wall. Object color is white with a combination of gray.

Topics: Skutečný terén, svažitý terén, plochá střecha, obdélníkového půdorysu, moderní výraz, prosklená rohová stěna, arkýř, Real terrain, sloping terrain, flat roofed, rectangular in shape, modern expression, glass corner wall, oriel
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/35437

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.