Article thumbnail

The reconstruction of a storage object

By Eliška Morcinková

Abstract

Předmětem této bakalářské práce je rekonstrukce administrativní budovy v Třinci. Práce je rozdělena na dvě části: návrh a posouzení dřevěné konstrukce krovu nad celým půdorysem budovy na rozpětí přibližně 16 × 21 m a ocelové nosné konstrukce nástavby administrativní budovy na půdoryse 8 × 16,5 m. Krov sestává z 22 vazníků s osovou vzdáleností 1 m. Nosná část konstrukce nástavby je tvořena dvěma příhradovými vazníky uloženými kloubově na sloupech, které jsou předsazeny před budovu. Stop je tvořen stropnicemi částečně spřaženými s betonovou deskou.The aim of this bachelor’s thesis is a reconstruction of the administrative building in Třinec. The work is divided into two parts: the design and assessment of a timber roof on the ground plan 16 × 21 m and steel supporting structure for the extension of the administrative building on the ground plan 8 × 16 m. The roof frame consists of 22 trusses with the axial distance 1 meter. The steel structure consists of two supporting frames connected to floor beams between them which create with the concrete plate composite steel and concrete structure.

Topics: statický výpočet, dřevěný krov, příhradový vazník, rám, stropnice, spřažená ocelobetonová konstrukce, static assessment, timber roof, truss, frame, floor beam, composite steel and concrete structure
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/28949
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11012/28... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.