Article thumbnail

Management of Sub-supplies in the Construction Company from the View of Financial Accounting

By Milan Vopařil

Abstract

Bakalářská práce je zaměřena na řízení subdodávek ve stavebním podniku. V teoretické části jsou popsány charakteristiky stavebního podniku, finanční účetnictví, manažerské účetnictví, nákladové účetnictví a účetnictví daňové. V praktické části je popsaná charakteristika účtování subdodavatelů Povodí Labe, státní podnik.The thesis is focused on the management of subcontracting in the construction business. In the theoretical section describes the characteristics of the construction firm, financial accounting, managerial accounting, cost accounting and tax accounting. The practical part is described by the characteristic charging subcontractors Elbe River, a state business.

Topics: Stavební podnik, finanční účetnictví, manažerské účetnictví, vnitropodnikové účetnictví, subdodávka., Building company, financial accounting, managerial acconting, internal accounting, subcontract.
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/17971
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11012/17... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.